Alles voor uw contract

 

WERKVELDEN / DIENSTEN

WERKVELDEN 4YOURCONTRACT:

Contractmanagement, Civiele techniek, Utiliteitsbouw, Sportcomplexen, Bouw- en woonrijpmaken, Beton- en waterbouw, Gemalen en riolering, Projectmangement, EMVI, Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) en Trainingen. 

CONTRACTMANAGEMENT / TECHNISCH MANAGEMENT

Contractmanagement begint bij het maken van de juiste keuzes en afwegingen, wat wilt u bereiken, welke risico's zijn er, welke mogelijkheden heeft u?. 4YOURCONTRACT helpt bij het maken en uitwerken van de keuzes waardoor er een onderbouwde keuze ligt voor u en uw bestuur. Of het nu gaat om RAW, Hybride, E&C of D&C, Best Value, verder kijken dan gebaande paden loont. 

Vanuit dit startpunt bouwen we verder aan het contract, de contractstukken tot en met de aanbesteding:  objectenboom, risicoanalyse, vraagspecificaties of bestek, aanbestedingsdocu-menten, selectieleidraad, EMVI-voorwaarden, SROI-invulling, beoordeling inschrijvingen enz.

Na de aanbesteding zorgen wij ervoor dat de opdrachtnemer datgene doet wat hij heeft beloofd en wat u heeft gevraagd door een degelijk contractbeheersplan op te stellen. Procesmanagement is belangrijk want een goed proces leidt tot een goed product Wij kunnen diverse soorten toetsen doen, procestoetsen en audits maar ook producttoetsen en metingen op het werk.

Bij dit alles is het belangrijk dat u en uw organisatie meegenomen worden in het proces en feeling houden met het werk. Dit helpt om de werkwijze in uw organisatie geborgd te krijgen. Niet zomaar een voorbijganger die zijn ding doet maar iemand die wanneer gewenst ook aan opleiding doet.

 

ADVIES EN REVIEW VAN (AANBESTEDINGS)DOCUMENTEN

Wat voor contract heeft u nodig, zou het werk ook anders kunnen, hoe goed zijn de stukken die uw organisatie, adviesbureau of aannemer heeft opgesteld?

Allemaal vragen die middels een review uitstekend beantwoord kunnen worden, met weinig kosten grote risico's in de aanbesteding of uitvoering voorkomen. Of het nu om aanbestedingsstukken, bestekken, tekeningen, EMVI-plannen, planningen, projectmanagementplannen of verificatieplannen gaat, 4YOURCONTRACT kan u helpen.

 

DIENSTEN VOOR OPDRACHTNEMERS OF AANNEMERS

Meer kans maken op een goede score bij uw EMVI-plannen, Best Value, PMP-plannen of plannen van aanpak? Meer credit opbouwen bij de opdrachtgever en uw plannen sneller goedgekeurd krijgen? Welke opdrachtnemer wil dat nou niet? Maak daarom gebruik van de kennis van 4YOURCONTRACT om uw plannen te laten reviewen of (mee) te laten schrijven.

Faal- en uitloopkosten doordat documenten afgekeurd worden drukken de winst maar zijn vaak gemakkelijk te voorkomen door een goede review en daarbij verhoogd een kwalitatief goed document het vertrouwen van uw opdrachtgever.

Als opdrachtnemer wilt u graag dat opdrachtgevers vertrouwen in u hebben. 4YOURCONTRACT kan u daarbij helpen door interne audits uit te voeren, verificaties na te lopen en assistentie te verlenen bij uw contractmanagement.

 

TRAININGEN EN OPLEIDING

Elke organisatie verandert, ook de uwe, dus speel daar tijdig op in. Veel organisaties gaan Projectmatig Werken terwijl anderen meer en andere innovatieve contracten of Best Value willen gaan gebruiken. 4YOURCONTRACT kan u helpen met dit veranderproces. Wanneer veranderingen op een juiste manier ingebed worden zal uw organisatie er meer profijt van hebben. Wij kunnen u helpen met trainingen Projectmatig Werken maar ook met trainingen die te maken hebben met andere contractvormen.