Alles voor uw contract

 

                                                          PROJECTEN 

PROJECT

FOTO'S

Technisch management Amstelveenseweg Amsterdam (2017- heden)

Omschrijving: Het grootschalig onderhoud van de Amstelveenseweg in Amsterdam tussen het Stadionplein en de Zeilstraat inclusief het circuit.

Type contract: UAV-GC

Werkzaamheden: Review van het opgestelde contract, beantwoorden nota's van inlichtingen, assisteren contractmanager, beoordeling inschrijvingen en voeren technisch management bij de uitvoering.

Foto's volgen

Verbouwing stadhuis en raadzaal Purmerend (2016-2017)

Omschrijving: Het intern verbouwen van het stadhuis en de raadzaal van traditionele werkplekken naar 'Het Nieuwe Werken principe', plaats, tijd en locatie onafhankelijk werken.

Type contract: UAV-GC

Werkzaamheden: Contractmanagement en mede-opstellen van het contract, opstellen objecten-boom, beoordelen inschrijvingen en Technisch management.

 


Advies opstellen en review asfaltcontracten (2017)

Omschrijving: Het beoordelen van een OMOP bestek voor elementen en één voor asfalt voor een stadsdeel in Amsterdam.

Het begeleiden van het opstellen van een OMOP bestek meerjarig asfaltonderhoud voor de gemeente Purmerend.

Type contract: OMOP (RAW)


Woonrijp maken woonwijk in Hoorn (2*) (2014/2015)

Omschrijving: Het woonrijp maken van een deel van een nieuwe woonwijk inclusief 3 bruggen en een kademuur en  het woonrijp maken van een ander deel met 4 fiets- voetgangers-bruggen, 2 verkeersbruggen en een doorvaarbare duiker.

Type contract: UAV-GC -->Hybride contract (D&C combi met RAW)

Werkzaamheden: Contractmanagement en mede-opstellen van het eerste Hybride contract in samenspraak met de CROW, beoordelen inschrijvingen. Begeleiden uitvoering en uitwerken Hybride contracten.

Nu nog deels in uitvoering, foto's volgen

Hockeycomplex WFHC in Hoorn (2014/2015)

Omschrijving: Aanleg Hockeycomplex bestaande uit 2 water- en 2 zandvelden met grote accommodatie en complete infrastructuur.

 

 Type contract: UAV-GC incl. 8 jaar onderhoud

 

Werkzaamheden:  Contractmanagement (SCB) en mede opstellen van het contract. Begeleiden van de uitvoering, civiel en bouwkundig en opstellen opleverdossier.

Bijzonderheden: De watervelden zijn voorzien van waterdoorlatend schuimbeton, speciaal voor zettingsgevoelige gebieden.

 

Begraafplaats Zuiderveld (2014)

Omschrijving: Aanleg van een nieuwe begraafplaats inclusief ontvangstgebouw en beheerdersruimte.

 

Type contract: UAV-GC incl. 3 jaar onderhoud

 

Werkzaamheden: Contractmanagement (SCB) en mede opstellen van het contract. Begeleiden van de werkzaamheden, civiel en bouwkundig.

 

Bijzonderheden: De opbouw van een begraafplaats is speciaal  i.v.m. de grondwaterstand en het te gebruiken zand. Het gebouw is bijzonder duurzaam.


Vaarroute Drachterveld (2013)

Omschrijving: In opdracht van de Gemeente Hoorn, Gemeente Drechterland, HHNK en Recreatieschap West-Friesland ontwerpen en realiseren van een recreatieve vaarroute van totaal 3km lang. Vaarroute bestaat o.a. uit een betonnen sluis, waterinlaten en 9 doorvaarbare duikers.

Type contract: UAC-GC

Werkzaamheden: Contractmanagement (SCB) en mede opstellen van het contract. Begeleiden van de werkzaamheden, civiel en waterbouwkundig. Veel contact met bewoners en bedrijven.


Kademuur 'Onder de Boompjes" (2016)

Omschrijving: Het vervangen van een bestaande kademuur van 120m in het midden van het oude, trillingsgevoelige,  centrum van Hoorn.

Type contract: UAV-GC

Werkzaamheden: Middels een risicoanalyse bepalen welk contract het best zou passen en vervolgens het opstellen en aanbesteden van het contract. Contractmanagement in de uitvoering.

Werkzaamheden gereed

Wijkontsluitingsweg "de Strip' met kunstwerken

Omschrijving: Een wijkontsluitingsweg van 2 km lang inclusief voorbelasting, sanering, 3 verkeersbruggen, 2 fiets- voetbruggen en 3 doorvaarbare duikers.

Type contract: UAV-GC

Werkzaamheden: Contractmanagement (SCB) en mede opstellen en aanbesteden van het contract. Begeleiden van de werkzaamheden.


Waterbouwkundige werkzaamheden

Omschrijving: Vervanging van een monumentale houten steiger (het Houten Hoofd) in de haven van Hoorn en de bouw van een grote aanlegsteiger voor de Witte Vloot op het oostereiland in Hoorn.

 

Type contract: RAW-contract

 

Werkzaamheden: Voorbereiding voor de aanbesteding en toezicht- en directievoering.

 

Bijzonderheden: Het hout voor 'het 'Houten Hoofd' komt uit beheerde bossen in Suriname.


Directievoering

 Omschrijving: Directievoering bij allerhande werken waaronder grote asfaltreconstructies, rioolgemalen, saneringen, rioolwerk, bouw- en woonrijpmaken, waterbouwkundige constructies, civieltechnische werken op vliegvelden en rondom het spoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECT

FOTO'S